Partners  
     
  Bisco Vaegte AS
Vågar
Häfner Gewichte
Vikter
     
  SEV AB
Tidsystem
LariTryck
Etiketter och märkning
     
  Swedtryck AB
Etiketter
Myhrvold-gruppen
Vågar